De Posthoorn

'Vermakelijk' en met 'onderscheide fatsoenlijke lieden'

In de “Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant van den 25 Februarij” van het jaar 1808 wordt Valkenswaard omschreven als “Vermakelijk” en met “onderscheide fatsoenlijke Lieden”.

In een “Bekendmaking” in deze courant, worden twee huizen te koop aangeboden en dan moet een dorpje waar men indertijd in Holland waarschijnlijk nog nooit van gehoord heeft toch even flatteus worden geportretteerd, nietwaar?

Voor de penningen die men moet neertellen komt men in het bezit van een Heeren-huis waaraan Pomp, Regenbak en alle mogelijke gemakken. Daarachter ligt een wel aangelegde vruchtbare Tuin met schoone Visch Vijver en eene groote menigte uitgelezen vruchtdragende Boomen, liggende bijzonder schoon in zijne Heggen. De koop omvat ook een kleiner huis nevens het voorstaande vast aangelegen. Beide Huizen kunnen zeer geschikt door een Huisgezin alleen of naar verkiezing door twee fatsoenlijke Huisgezinnen afzonderlijk bewoond worden.

Dan legt de redacteur uit dat Het vermakelijk Dorp Valkenswaard in ‘t kwartier Kempeland ligt, in de Meijerije van ’s Bosch, digt aan de Passage van ‘s Bosch op Maastricht en Luik. De Huizen zijn gelegen in de Kom, in een zeer gezonde Luchtstreek. Bovendien is het verkeer met onderscheide fatsoenlijke Lieden daar aangenaam. Haast jubelend besluit hij:  driemaal ‘s weeks heeft men de Post en bijna dagelijks de Postwagen van ‘s Bosch op Maastricht en viseversa! Huizen te aanvaarden half Junij 1808. De tuin zal bepoot en beplant zijn. Wat kan men nog meer wensen?

De verschuldigde penningen moesten voldaan worden aan Adriaen Daems, postmeester te Valkenswaard. Het huis van Daems wordt in 1832 door het kadaster aangemerkt als het beste huis van Valkenswaard en heeft gefungeerd als posthuis en herberg, de voorganger van de Posthoorn.

De huizen in deze “Bekendmaking” stonden op de plaats van voormalige club Paparazzi, tussen de ABNAMRO bank en de Kerkweg. Ze komen in bezit van Jan Leën, koopman, winkelier en logementhouder. De beide woningen worden gesloopt en in 1907 laat Jan Maas, bekend van sigarenfabriek Hoekx-Maas en Gebr. Maas lijmziederij, op die plaats een pand bouwen dat Hotel de Posthoorn zou worden. Later wordt het gebouw gesplitst in een woonhuis, een drogisterij en een vishandel. Als de Dommelsch Brouwerij het koopt, krijgt het weer een horecabestemming.

 

Dit verhaal is een bewerking van een tekst van Hein Maas.

Bronnen:
Groeten uit Valkenswaard, Peter J. Latjes 1982. De foto van Hotel de Posthoorn komt uit deze publicatie;
Merckenswaert, Jaarboek 1997 Heemkundekring “Weerderheem”
Kadaster 1832 www.watwaswaar.nl Valkenswaard Sectie D blad 1;
Stamboom Familie Maes/Maas Leende-Valkenswaard door A.F.N. van Asten in 1965.
Verschillende publicaties over de families Maas en Van Best-maas uitgegeven door Elebroek, 1998 en 1999.

 

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Vlisco
hansdaamswielrennen
Wapen Borkel en Schaft
images/hourglass.png

ZOEKEN...